Toezicht

U bent een bouwbedrijf, die voor uw klant gaat bouwen, of u bent een particulier die wellicht zelf gaat bouwen, dan wilt u een goede en deugdelijke bouwcontrole hebben op de bouw. Immers, uw bouwwerk dient zo te worden gebouwd, dat deze voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving.

Normaliter geeft u aan een gemeente aan, dat u gaat starten met de bouw. De betreffende bouwinspecteur zal dan veelal met u in gesprek gaan in het zogenoemde kennismakingsgesprek, of aanwijsgesprek. Vaak zal de bouwinspecteur u dan aanwijzen, waar de verschillende hoekpunten van het kavel zijn uitgezet, en waar één van de hoekpunten van uw bouwwerk zijn uitgezet. Daarna zal de bouwinspecteur op gezette tijden, als u bijvoorbeeld de wapening klaar heeft liggen, deze komen controleren…… Dit is een ideaalbeeld!

Onze ervaring, vanuit onze eigen expertise als bouwinspecteur bij verschillende gemeenten door heel Nederland, is dat de bouwinspecteur, hier vaak niet aan toekomt, door zijn/haar drukke werkzaamheden. Dit zal door het opbloeien van de bouw alleen maar toenemen.

Toezicht BWT-Team:
Door onze brede expertise, zoals genoemd, hebben wij een protocol opgesteld, waarbij wij tussen u als bouwbedrijf of particulier gaan staan, en waarbij wij nauw contact houden met de desbetreffende gemeente.
Hierbij is het grote verschil, dat wij door u gevraagd worden, de desbetreffende bouw te controleren. Hierbij gaan wij te werk, als ware wij een bouwinspecteur zijn van een gemeente. Hoe gaan wij hierbij te werk?

  1. Wij geven voor u bij de gemeente aan, dat u bent begonnen met bouwen;
  2. Wij vragen de gegevens van de meetpunten op bij de gemeente en zullen daar waar gewenst door de bouwinspecteur van de gemeente de aanwijs doen;
  3. Wij spreken met u de momenten af, waarop wij op de bouw aanwezig zullen zijn;
  4. Wij voeren de verschillende controles uit, en zullen in een rapportage onze bevindingen richting de bouwinspecteur van de gemeente zenden;
  5. Wij zullen bij eventuele veranderingen of zaken die “fout” zijn gegaan, in overleg treden met de bouwinspecteur van de gemeente;
  6. Gezamenlijk met de bouwinspecteur van de gemeente, zullen wij een eindcontrole houden;
  7. U ontvangt van ons een brief “einde handhaving, welke wij ook richting de gemeente zullen zenden;
  8. Wij melden uw bouw bij de afdeling BAG (Basisregistraties Gebouwen) van de desbetreffende gemeente;
  9. Wij geven voor u bij de gemeente aan, dat u gereed bent met bouwen.

Naderhand ontvangt u de complete rapportage van het verloop van uw bouw.