Bouw

Bouw

Bij het doen van een aanvraag om omgevingsvergunning bij uw gemeente, komt meer kijken, dan alleen te melden dat u gaat bouwen. Dat was eens.

Er dient voor de meeste bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Wij kunnen u hierbij helpen, door dit proces compleet van u over te nemen. Wij zorgen er dan voor, dat u de omgevingsvergunning krijgt.

Wat doen wij dan voor u? Zoals gezegd, dragen wij zorg voor het gehele traject. Dit houdt in:

 1. Invullen van het aanvraagformulier met alle relevante informatie;
 2. Zorgdragen voor de bestemmingsplantoets, zodat u weet of u uw voornemen kunt realiseren;
 3. Zorgdragen voor de toetsing aan de welstandsnota;
 4. Zorgdragen voor de benodigde tekeningen (desgewenst tekenbureau of architect);
 5. Zorgdragen voor de benodigde constructieberekeningen en –tekeningen;
 6. Zorgdragen voor alle relevante juridische documenten;
 7. Zorgdragen voor eventuele grondmetingen;
 8. Zoeken van een geschikte aannemer/ onderaannemer(s) of wellicht timmerbedrijf;
 9. Het controleren van de bouwwerkzaamheden;
 10. Contact met de afdeling handhaving van de betreffende gemeente over uw bouw;
 11. Nazorg (oplevering met opleveringsrapport).

Oftewel, een compleet pakket, zodat u zich zo weinig mogelijk zorgen hoeft te maken.

Natuurlijk hoeft u niet voor elke verbouwing een aanvraag om omgevingsvergunning te doen. Er zijn volgens de wet- en regelgeving ook genoeg mogelijkheden, om verbouwingen zonder omgevingsvergunning uit te voeren. Bij deze advisering, kunnen wij u ook van dienst zijn.

Bij de advisering om een verbouwing te doen zonder omgevingsvergunning verzorgen wij voor u:

 1. Een rapportage omgevingsvrij bouwen, waarin wij alle regelgeving op een rijtje zetten en aangeven, of de betreffende verbouwing daadwerkelijk zonder omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd.
 2. Wij geven door middel van het doen van een melding aan de gemeente aan, dat er zonder omgevingsvergunning bijvoorbeeld een aanbouw aan de woning wordt geplaatst, of dat er bijvoorbeeld een garage / schuur zonder omgevingsvergunning is opgericht. Dit melden, doe wij specifiek, voor de afdeling BAG (Basisregistratie Gebouwen) voor de gemeente. Deze gemeente is wettelijk verplicht, om van elk gebouw dat er in Nederland gebouwd wordt, mits het een gebouw is, om in te verblijven (het gebouw heeft dan meer dan twee wanden en een dak), te registeren. Op deze manier helpen wij de overheid dit te realiseren.