Controle & Toezicht

Voeg je koptekst hier toe

Toezicht.
Daar waar gebouwd wordt, is toezicht nodig. BWT-Team heeft voor de afgelopen jaren voor vele gemeentelijke instanties toezicht gehouden op de door deze instanties afgegeven omgevingsvergunningen. 
 
Wij verhuren ons aan gemeentelijke instanties als bouwkundig toezichthouder of bouwkundig handhaver. Toezicht en handhaving zijn twee verschillende zaken, maar overlappen elkaar toch ook weer. Bij toezicht gaat het erom, dat er wordt gecontroleerd of de afgegeven omgevingsvergunning wordt nageleefd. Handhaving aan de andere kant gaat erom om om onvolkomenheden in de bouw te voorkomen en ervoor te zorgen dat men bouwt volgens de algemene regels van de Bor, Mor en de Wabo.
 
Controle.
BWT-Team voert controles uit voor klanten die een pand willen verkopen of kopen. Daarbij maken wij een complete rapportage waarin de gehele stand van pand wordt omschreven. Daarnaast voeren wij bouwkundige keuringen uit, om de technische staat van een pand vast te stellen. Van deze keuring maken wij een complete rapportage, waarmee de klant eventueel naar een aannemer kan, of eventueel naar de verzekering.