Woning

In de bouwmogelijkhedenrapportage staat duidelijk omschreven wat er bij een bepaalde woning nog mogelijk is volgens:

  1. Het geldende bestemmingsplan;
  2. De welstandsnota (als deze nog van toepassing is);
  3. Bouwen zonder omgevingsvergunning.

In deze rapportage omschrijven wij alle mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een garage die kan worden bijgebouwd, een aanbouw die kan worden gerealiseerd, of een dakkapel, die kan worden geplaatst.

Uiteraard, kunnen wij, wanneer u de potentiele koper enthousiast heeft gemaakt, met deze potentiele koper in gesprek gaan, om hem/haar te vertellen over de verschillende mogelijkheden, waarna wij wellicht uw potentiele koper, na eventuele koop van een woning, verder van dienst kunnen zijn, met een mogelijke verbouwing, zoals te lezen valt onder BOUW.